Witamy

Jesteście Państwo na stronie głównej radcy prawnego Krzysztofa Citkowskiego.  
Działalność Kancelarii ukierunkowana jest na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla przedsiębiorców. Jako radca prawny specjalizuję się w prawie gospodarczym, podatkowym i cywilnym. Moja Kancelaria udziela wstępnych porad prawnych przez telefon lub drogą elektroniczną (bez analizy dokumentacji). W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców reprezentujemy ich przed sądami powszechnymi np. w sprawach o odzyskanie należności, które nie zostały zapłacone, o odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów i wielu innych. Sporządzamy projekty umów handlowych w tym umów spółek handlowych. Bardzo istotne jest jednak korzystanie przez przedsiębiorców z porad prawnych zanim podejmą określone decyzje czy czynności prawne. Przedsiębiorcy zbyt rzadko i zbyt późno korzystają z pomocy prawników. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wsparcie prawnika nierzadko uchroniłoby ich przed kłopotami w biznesie. Oczywiście reprezentujemy też osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w różnych sprawach spornych (np. rodzinnych, spadkowych, pracowniczych itp.).


Aby zapewnić bezpieczeństwo
prowadzonej działalności
gospodarczej w warunkach 
często zmieniającego się
i podlegającego różnym
interpretacjom prawa,
profesjonalna pomoc radcy 
prawnego stanowi istotny
czynnik sukcesu przedsiębiorstwa.


Więcej na temat naszej działalności dowiecie się Państwo odwiedzając witryny
  kancelarii prawno-podatkowej.

Kancelaria Prawno-Podatkowa, doradca podatkowy Legnica, Głogów

Prawniczy serwis informacyjny

http://www.znanyprawnik.pl